Секој учесник на фестивалот има право на бесплатно поставување камп во кампинг зоната која е обезбедена од организаторот. Обезбедени се тушеви, свежа вода, тоалети како и електрични приклучци.