Нуркањето и часовите за почетници ќе бидат одржани од Спелеонуркачкиот клуб ,,Врело“.

Клубот располага со долгодишно искуство и е стручно ангажиран на низа проекти, вкучувајќи:

– Проширување на отворот на потопената пештера Врело
– Организација на меѓународна експедиција за истражување на потопената пештера Врело
– Македонско-белгиска експедиција во пештерата кај ивор на река Бабуна
– Чистење на езеро Матка, во околина на манастирот св.Андреа Чистење на Мавровско езеро
– Санирање на брана Матка
– Биолошко испитување на водата понорница и седиметот од масивот на Патишка река
– Медиумска промоција на потопената пештера Врело
– Подморницата Немо
– Интервенција за вадење на давеници од Тиквешко езеро
– Биолошко испитување на вода и седимент од Големо езеро, Национален парк Пелистер 2010
– Обука за деминирање 2011 Чистење отпад од Охридско езеро 2011, струшки регион