Исцелител во Крушево

Обезбедивме 2 бесплатни проекции на наградуваниот македонски филм “Исцелител“ :

  •   29 јуни, петок 19.00h,  Дом на Култура
  •  01 јули, сабота 22.00h, плоштад „Никола Мартиноски“