Прво зимското издание на When in Krusevo – Winter is here!

Повеќе од 200 официјални учесници и преку 2000 посетители во Крушево беа присутни за време на зимскиот outdoor festival – Winter is here!