Во близина на камп зоната, во склоп на фестивалот, ќе биде организирана забава и за најмладите. Активности, игри и дружење во режија на локални артисти Захарија, Елена и Мики.

30 јуни 2018, сабота

15.00 – 15.30 часот – Запознавање со групата и претставување на агендата

15.30 – 16.50 часот –   ЛОКАЛНИ ИГРИ

 • Силна војска
 • Лепчиња
 • Пипни стој
 • Криенка
 • Суљо
 • Тргање јаже
 • Џамија
 • Ластик

16.50 – 17.10 часот – ПАУЗА

17.10 – 18.00 часот – МАЃИОНИЧАРСКИ ТРИКОВИ И FACE PAINTING

18.00 – 19.00 часот – ПЕДАГОШКИ ИГРИ

 • Блиц
 • Help
 • Чекори

19.00 – 19.40 часот – РЕКРЕАТИВНИ ИГРИ

 • Бесилка
 • Брза географија
 • Што би бил/а, кога би бил/а

19.40 – 20.00 – Средување и чистење на просторот

 1. Јули 2018, недела

10.00 – 11.00 – РЕКРЕАТИВНИ ИГРИ

 • Скриено богатство
 • Расипан телефон
 • Збирам фото
 • Ден ноќ
 • На буквата

11.00 – 11.40 – ПЕДАГОШКИ ИГРИ

 • Јаболко
 • Ко-ко / Ми-Ми
 • Headers

11.40 – 12.30 – СПОРТСКИ ИГРИ

 • Тенис
 • Фризби
 • Бадмингтон
 • Фудбал
 • Кошарка
 • Одбојка

12.30 – 13.00 – СПОДЕЛУВАЊЕ ИМПРЕСИИ