На следниот линк можете да ја спуштите изјавата за учество на фестивалот: Izjava-na-ucesnicite.

Важно: секој учесник задолжително мора да ја потпише изјавата пред да земе учество во превидените активности во рамките на фестивалот.