Маичка 2018

Во прилог е предлог дизајн за маичката за Outdoor festival When in Krusevo 2018. За дизајнот на маичката искористена е минатогодишната подготовка направена од истакнатиот уметник Зоран Кардула, со потекло од Крушево.