Официјална Програма WHEN IN KRUSEVO 2022

Агенда и детали ПРОГРАМА WHEN IN KRUSEVO 2022 Петок 24.06.2022 16:00-20:00 пристигнување и пријавување на учесниците во Крушево, поставување на шатори на Крушевското Езеро, за секој учесник следува маичка и пакет на производи од спонзорите. 18:00 chillout zone DJ Bapchu 21:00 официјално отворање, забава на отворено dj Estephano 23:00 забава на отворено, Day Off 01.00 забава на отворено, Dj Goce …

Важно известување!

Согласно важечките закони ЗАБРАНЕТО Е ПАЛЕЊЕ НА ОГАН НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФРЛАЊЕ НА ОТПУШОЦИ. Доколку било кој се однесува спротивно на важечките закони и намерно или од невнимание предизвика пожар со што ќе причини штета на физички и правни лица, должен е покрај глобата што ќе ја плати во прекршочната постапка, да ја надомести и предизвиканата штета. Тимот на Аудор …