Маичка 2020

Ова е новата илустрација за маичката што ќе ја добијат сите учесници на When in Krusevo 2020.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСНИЦИТЕ НА WHEN IN KRUSEVO

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ “When in Krusevo” Член 1 Секој учесник пред стартот потпишува поединечна изјава во која изјавува дека возењето на МТБ турата, планинарската тура, тандем параглајдинг, кајак, и сите останати активности предвидени во програмата на „When in Krusevo 2021 “ се на сопствена одговорност, дека ќе ги почитува дадените опасности обележани од страна на организаторот и дека …