ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ НА WHEN IN KRUSEVO

 

  1. Користење на заштитна опрема, маски или марами од страна на сите учесници и тимовите задолжени за организација на When in Krusevo.
  2. Задолжително одржување на физичко растојание од 2 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, при влез и излез од активностите, а се препорачува физичко растојание од 2 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација во текот на реализација на настанот.
  3. Средства за дезинфекција ќе бидат поставени на влезот од Параглајдинг инфо центарот.
  4. Задолжителна дезинфекција и носење на маска или марама при подигање на пакети на секој учесник.
  5. При подигање на пакетите во Параглајдинг инфо центарот дозволено е влегување само по еден учесник во просторијата.
  6. Организаторите на кајак и SUP, јавање на коњи, качување на вештачка карпа, летање со параглајдер и останати активности се обврзуваат да обезбедат средства за дезинфекција на секој учесник пред користење на истите.
  7. Задолжително носење на маска или марама во текот на целото време на активностите, како и дезинфекција на раце при почеток на истите.
  8. Параглајдинг инфо центарот за подигање на пакетите ќе биде отворен во периодот од 01-ви до 10-ти август од 11 до 13 часот и од 18 до 20 часот.