Важно известување!

Согласно важечките закони ЗАБРАНЕТО Е ПАЛЕЊЕ НА ОГАН НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФРЛАЊЕ НА ОТПУШОЦИ. Доколку било кој се однесува спротивно на важечките закони и намерно или од невнимание предизвика пожар со што ќе причини штета на физички и правни лица, должен е покрај глобата што ќе ја плати во прекршочната постапка, да ја надомести и предизвиканата штета. Тимот на Аудор …

Карти во продажба преку MKTickets

Картите за Outdoor festival When in Krusevo 2021 и оваа година се досапни преку продажната мрежа на MKTickets: Цената е 500 ден, а доколку доаѓате со друштво може да го искористите и попустот за 5 карти во вредност од 2000 ден! Во цената е вклучена традиционлната фестивалска маичка, кампинг простор, специјални цени за параглајдинг, кајак, јавање коњи како и интересни …