Карти во продажба!

И оваа година картите за фестивалот може да ги набавите преку МКТикетс, во прилог е линкот:

Цена 500 ден за една карта и пакет 5 карти за цена од 4 – 2000 ден!

https://mktickets.mk/event/wik22/