Постер 2022

Постерот за When in Krusevo 2022 е изработен од студентите на Бреинстер.